Monthly Archives: augusztus 2015

Ebédbefizetés szeptemberre

figyelemTájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy szeptember hónapra a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosulása miatt nyilatkozatok leadása szükséges. Emiatt, csak személyes befizetésre van mód óvodánkban az eseménynaptárban megadott napokon és időszakban. Internetes befizetést nem tudnak eszközölni.

A törvényi változás szerint “a gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (ingyenes étkezés)” az óvodai nevelésben részesülő gyermekek után ha

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek
  • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.

A befizetés alkalmával kolléganőnk nyilatkozat kitöltését fogja kérni, ezért számoljanak hosszabb ügyintézési idővel.