Monthly Archives: január 2019

Nyári zárásaink 2019-ben

légballon

ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA

1143 Budapest, Ida utca 6.

2019. június 24-től július 19-ig.

 

ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA

1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 17.

2019. július 22-től augusztus 16-ig.

 

 

Álláspályázat

ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

gyógypedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű – Gyes időtartamára – várhatóan 2022. február 28-ig

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 17.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Autizmus spektrumzavarral és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről … , a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről és az óvoda SZMSZ rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Emelt szintű szakképesítés, gyógypedagógiai asszisztens,
  • Óvodai csoportban eltöltött legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
  • Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák: Jó szintű együttműködés, alkalmazkodás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Személyi adatok, fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, az eddigi és jelenlegi munkakör ismertetésével, motivációs levél, képesítést igazoló okiratok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Berek Sándorné óvodavezető részére a herminka.allas@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az állás betöltéséről a kiválasztott pályázókkal történő személyes meghallgatás után az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.herminkaovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 18.