Nyári zárásaink 2019-ben

légballon

ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA

1143 Budapest, Ida utca 6.

2019. június 24-től július 19-ig.

 

ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA

1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 17.

2019. július 22-től augusztus 16-ig.

 

 

álláspályázat

ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

gyógypedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű – Gyes időtartamára – várhatóan 2022. február 28-ig

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 17.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Autizmus spektrumzavarral és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről … , a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről és az óvoda SZMSZ rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Emelt szintű szakképesítés, gyógypedagógiai asszisztens,
  • Óvodai csoportban eltöltött legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
  • Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák: Jó szintű együttműködés, alkalmazkodás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Személyi adatok, fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, az eddigi és jelenlegi munkakör ismertetésével, motivációs levél, képesítést igazoló okiratok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Berek Sándorné óvodavezető részére a herminka.allas@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az állás betöltéséről a kiválasztott pályázókkal történő személyes meghallgatás után az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.herminkaovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 18.

 

 

Étkezés megrendelés – 2018. november hónapra

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2018. novemberi étkezéseket megrendeltük azoknak, akik a csekkes megrendelési módot választották. Kérjük, szíveskedjenek az elkészült számlákat átvenni, és a befizetési határidőt betartani. A befizetésekről az igazolásokat e-mailben minden esetben várjuk, az óvodatitkár e-mail címére!

A webes felületen rendelőket kérjük, hogy október 15-ig bezárólag szíveskedjenek a megrendeléseket elvégezni!

Zuglóiak Egymásért Alapítvány pályázata

Megjelent a Zuglóiak Egymásért Alapítvány 2019. év végéig tartó pályázata a zuglói rászoruló gyermekek, diákok támogatására.
A pályázat célja, hogy segítse azokat a gyermekeket, diákokat, akiknek esetleg testi, lelki gyógyulásához, fejlődéséhez, tanulmányaik, a választott vagy már űzött sport, művészeti tevékenység sikeres folytatásához, valamint kulturális, közösségi eseményekben való részvételéhez, konkrét eszközök vagy szolgáltatások beszerzéséhez anyagi támogatásra van szüksége.
Az alapítvány max. 90.000 Ft összeg támogatást tud adni, amennyiben a pályázati feltételeknek a pályázó megfelel.

A pályázati felhívás és adatlap letölthető az Alapítvány honlapjáról. KATT IDE.

Felvételi kérelmek eredménye

Tisztelt Szülők!

Az óvodai felvételt iránti kérelmek elbírálásáról szóló dokumentumok 2018. június 4-én 14-16 óra között vehetőek át az Ida utca 6. sz. alatti székhely óvodában.

Étkezés térítési díj változás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. szeptember elsejétől érvényes étkezés térítési díja az alábbi lesz:

Óvodai napközis ellátás437.- Ft / nap
ebből:
tízórai69.- Ft / nap
ebéd299.- Ft / nap
uzsonna69.- Ft / nap

A fenti ár az augusztusban szeptemberre fizetendő étkezési díjban fog először megjelenni.

Július és augusztus hónapokra még a régi áron ( br. 415.- Ft) történik a befizetés.

A változással kapcsolatos szülői tájékoztató leveleket az iskolába nem menő óvodásaink szülei kell átvegyék.

Szíves együttműködésüket előre is köszönjük!

Étkezés megrendelés – 2018. június

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2018. júniusi étkezéseket megrendeltük azoknak, akik a csekkes megrendelési módot választották. Kérjük, szíveskedjenek az elkészült számlákat átvenni, és a befizetési határidőt betartani. A befizetésekről az igazolásokat e-mailben minden esetben várjuk, az óvodatitkár e-mail címére!

A webes felületen rendelőket kérjük, hogy május 15-ig bezárólag szíveskedjenek a megrendeléseket elvégezni!

Beiratkozás a 2018/2019-es nevelési évre

tordelt.inddA 2018/2019-es nevelési évre a beiratkozás az alábbiak szerint történik:

Beiratkozás helye:

Herminka Óvoda, 1143 Budapest, Ida u. 6.

  • Május 7. hétfő 9-12 óráig, majd 14 – 17 óráig
  • Május 8. kedd 9-12 óráig, majd 14 – 17 óráig
  • Május 9. szerda 9 – 12 óráig

Az időpontokat megtekinthetik az ESEMÉNYNAPTÁR menüben is.

Kérjük hozzák magukkal a beíratandó gyermek

  • anyakönyvi kivonatát
  • lakcímkártyáját
  • TAJ kártyáját

valamint a szülő személyi igazolványát és lakcímkártyáját.

Amennyiben jogosultak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, illetve a gyermek tartósan beteg, az erről szóló igazolásokat is kérjük bemutatni. Sajátos nevelésű igényű gyermek esetén a szakértői véleményt is kérjük.

Lehetőség szerint a beiratkozáskor a gyermek is legyen Önökkel.

A felvétel nem a jelentkezés sorrendjében történik.