Category Archives: Uncategorized

Térítési díj változás 2021. január 1-jétől

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020. (III. 2.) számú rendeletével, annak 13/a. számú mellékletével 2021. január 1-jétől kezdődő hatállyal megállapította a gyermekintézményekben nyújtott étkeztetés intézményi térítési díjait.

 

Az intézményi napi térítési díja óvodai napközis ellátás esetén 502,-Ft

Ebből:

tízórai:  79,-Ft

ebéd:  344,-Ft

uzsonna: 79,-Ft

 

BEIRATKOZÁS A 2020/2021-ES NEVELÉSI ÉVRE

Tisztelt Szülők!

A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzet miatt a 2020/2021. nevelési évre az óvodai beiratkozás menete megváltozott.

Az erről szóló Hirdetményt ITT olvashatják el.

Beiratkozással kapcsolatos kérdéseikre az alábbi TÁJÉKOZTATÓ  dokumentumban szeretnénk segítséget nyújtani.

 

Kérem, hogy óvodánkba nem körzetes jelentkezők  a szándéknyilatkozatot 2020.04.17-ig az alábbi email címre eljuttatni szíveskedjenek: herminkaovoda@gmail.com 

A Szándéknyilatkozat dokumentum letölthető IDE kattintva. 

Adatkezelési tájékoztatót ITT olvashatják.

Együttműködésüket és megértésüket köszönöm.

                                                                                Berek Sándorné

                                                                                   Óvodavezető

FONTOS VÁLTOZÁS!

              Tisztelt Szülők!

 

A kialakult helyzetre való tekintettel Önkormányzati döntés alapján a MultiSchool 3 étkezés megrendelő program webes felületén történő megrendelés/lemondás a következő értesítésig szünetel.

A már befizetett megrendelések lemondását központilag intézzük.

Az ügyeleti időszakban a következő napra történő megrendelési igényt minden nap 9:15-ig megtehetik az etkezes@zuglo.hu e-mail címen.

Egyéb, étkezéssel kapcsolatos kérésekkel a www.zuglo.hu weboldalon szereplő elérhetőségeken tájékozódhatnak.

Köszönettel:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatal

Intézménygazdasági csoport

 

 

 

Térítési díj változás 2020. április 1-től

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatjuk, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2020. (III. 2.) számú rendeletével, annak 13/a. számú mellékletével 2020. április 1-jei napjával kezdődő hatállyal megállapította a gyermekintézményekben nyújtott étkeztetés intézményi térítési díjait.

 

Az intézményi napi térítési díja óvodai napközis ellátás esetén 478,-Ft

Ebből:

tízórai:  75,-Ft

ebéd:  328,-Ft

uzsonna: 75,-Ft

 

Álláspályázat

ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

gyógypedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű – Gyes időtartamára – várhatóan 2022. február 28-ig

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 17.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Autizmus spektrumzavarral és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről … , a 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről és az óvoda SZMSZ rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Emelt szintű szakképesítés, gyógypedagógiai asszisztens,
  • Óvodai csoportban eltöltött legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,
  • Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák: Jó szintű együttműködés, alkalmazkodás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Személyi adatok, fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, az eddigi és jelenlegi munkakör ismertetésével, motivációs levél, képesítést igazoló okiratok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Berek Sándorné óvodavezető részére a herminka.allas@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az állás betöltéséről a kiválasztott pályázókkal történő személyes meghallgatás után az óvodavezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.herminkaovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 18.

 

 

Beiratkozással kapcsolatos okmányok kiadása

figyelemTájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő Szülőket,

hogy a májusi beiratkozás eredményét, a felvételi és átvételi kérelmek elbírálásáról szóló hivatalos okmányokat 2016. május 31-én 14-16 óra között vehetik át óvodánkban (1143 Bp., Ida u. 6.), az irodában.